Om CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet den 1. september 2008. Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

CONCITO betyder "jeg sætter i bevægelse" på latin, og det er, hvad vi ønsker at gøre på klimaområdet. Vi er et af Danmarks største grønne netværk med godt 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer af Rådet - alle med stor viden om klima og førende inden for deres felt. Se liste over medlemmer her.

Rådets medlemmer udgør tænketanken, der arbejder i en række følgegrupper inden for bestemte temaer, hvor de udvikler nye projekter og følger igangværende projekter med analyse og formidling. Større projekter finansieres gennem uafhængige fonde.

CONCITO indgår derudover i en række internationale netværk med andre tænketanke, der har samme formål og profil som CONCITO, f.eks. World Resources Institute i USA, ZERO i Norge og European Climate Foundation i Haag.
CONCITO har som udgangspunkt, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem et nyt partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere - stat, marked og civilsamfund. Derfor er alle sektorer repræsenteret i tænketanken. Vi mener, at klimaproblemerne skal løses internationalt, men at Danmark med fordel kan gå foran.
Årsmøde, 26. februar 2013
CONCITO spørger medlemmerne...