25. januar 2012

Danskerne vil gerne finansiere grøn omstilling via energiregningen

CONCITOs nye klimabarometer viser stor tilslutning til udgiftsniveauet i regeringens energiplan - også blandt borgerlige vælgere.

Et stort flertal af danskerne vil gerne finansiere Danmarks omstilling til vedvarende energi over energiregningen. Det viser det nye klimabarometer fra Danmarks grønne tænketank CONCITO, som denne gang har et særligt fokus på danskernes betalingsvilje i forhold til at erstatte de fossile brændsler med vedvarende energi. 

79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning, og 60 % af danskerne støtter ”i høj grad” eller ”i nogen grad” det forventede udgiftsniveau i regeringens forslag til energiplan ”Vores Energi”. 
 
Støtten til målsætningerne i regeringens energiplan er stort set uafhængig af om respondenterne bor til leje, i andel eller ejer sin bolig. Der er også overraskende stor opbakning til energiplanens udgiftsniveau blandt oppositionspartiernes vælgere. Der er således 50 % af de Konservatives vælgere, som ”i høj grad” eller ”i nogen grad” støtter regeringens udgiftsniveau, mens det samme er tilfældet for 47,7 % af Venstres vælgere.  
 
”Det er meget positivt, at et stort flertal af danskerne trods den økonomiske krise gerne vil bidrage til de nødvendige investeringer i vedvarende energi. Set i lyset af de strandede energiforhandlinger er det også bemærkelsesværdigt, at viljen til at bidrage går på tværs af politiske tilhørsforhold”, siger kommunikationschef i CONCITO, Michael Minter.
 
Klimabarometeret præsenteres denne gang i en ny og forbedret udgave, hvor det er let at følge udviklingen i den danske befolknings holdning til klimaet gennem det seneste år. På grundlag af udviklingen siden målingen i februar 2011 kan det bl.a. konstateres, at danskernes holdning til klimaet er meget stabil og ikke har ladet sig påvirke væsentligt af hverken regeringsskiftet i oktober 2011 eller klimatopmødet i Durban i december 2011.
 
Analyseinstituttet Interresearch a|s har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 16/1 – 19/1 2012 via 1.245 deltagere Interresearch Panelet, som er repræsentativt for befolkningen i Danmark.
 
Yderligere oplysninger:
Michael Minter, 26 16 64 14
 

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden