Landbrug

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden
30. januar 2014Artikel
Landbrugsrådgivere misforstår CONCITOs anbefaling om øget proteinproduktion i Danmark.
Læs hele nyheden
27. januar 2014Pressemeddelelse
Dansk landbrug kan mindske sin globale klima- og miljøbelastning markant ved at udskifte importeret sojafoder med foder baseret på danske afgrøder, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden

Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark

27. januar 2014Rapport
Den danske import af soja til bl.a. svinefoder har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Disse kan mindskes gennem øget proteinproduktion i Danmark.
22. november 2013Artikel
Danske fødevarer er ikke altid det mest klimavenlige, fastslår Thomas Færgeman i en replik på debatindlæg fra Landbrug & Fødevarer.
Læs hele nyheden
10. oktober 2013Pressemeddelelse
CONCITO udgiver sine anbefalinger til Danmarks kommende klimalov som skulle have været vedtaget sidste år, men nu forventes vedtaget i februar 2014
Læs hele nyheden
5. oktober 2013Artikel
Danmark har allerede brugt omkring halvdelen af sit CO2-budget for perioden 2000-2050. Set i det perspektiv er risikoen for overinvestering i effektive klimaløsninger ikke ligefrem overhængende.
Læs hele nyheden

Annual Climate Outlook 2013

2. oktober 2013Rapport
Annual Climate Outlook 2013 er den fjerde udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.

Sider